Dịch vụ luật sư nội bộ

Việc tuân thủ pháp luật luôn luôn song hành với hoạt động kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, chi phí để vận hành một phòng pháp lý thì khá tốn kém và thiếu hiệu quả. Chính vì vậy, Văn phòng luật sư Mai Hiệp cung cấp dịch vụ Luật sư nội bộ nhằm giải quyết khó khăn này của các khách hành doanh nghiệp. Khi sử dụng dịch vụ Luật sư nội bộ, các khách hàng doanh nghiệp sẽ được Luật sư, chuyên viên luật của chúng tôi tư vấn và thực hiện những việc sau đây :

+ Rà soát lại toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật, bao gồm: Các giấy tờ như giấy phép hoạt động, điều lệ công ty,các hợp đồng đã ký, bảng lương, hóa đơn,…

+ Tư vấn hoặc đại diện công ty ký hợp đồng thương mại, hợp đồng lao động,…

+ Đại diện theo ủy quyền của công ty trong các vụ việc tranh chấp dân sự, thương mại,…(*)

+ Tư vấn cho doanh nghiệp trong mọi vấn đề pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mai của doanh nghiệp

+ Bảo đảm bí mật tuyệt đối các thông tin mà doanh nghiệp yêu cầu

(*) Dịch vụ này chỉ được sử dụng đối với doanh nghiệp đã ký kết sử dụng dịch vụ trong vòng 6 tháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *