Giải quyết tranh chấp

Trong hoạt động kinh doanh thương mại, doanh nghiệp không thể thánh khỏi những tranh chấp thương mại như tranh chấp hợp đồng, đối tác không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng,… tranh chấp lao động với những người lao động trong công ty hoặc tranh chấp dân sự như bồi thường thiệt hại, vi phạm bản quyền,…

Văn phòng luật sư Mai Hiệp có một đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp này với tư cách là luật sư bảo vệ hoặc đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp trước Tòa án, Trọng tài thương mại hoặc các cơ quan chức năng khác.

Những khách hàng doanh nghiệp lớn của Văn phòng luật sư Mai Hiệp đã bảo vệ bao gồm :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *