Lao động

Hiện nay, rất nhiều người lao động làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp bị xâm phạm về quyền lợi rất nhiều vì hiểu biết về pháp luật lao động còn hạn chế. Chính vì vậy, nếu cảm thấy quyền lợi bị xâm phạm, người lao động có thể liên hệ tới văn phòng luật sư Mai Hiệp để được tư vấn và đảm bảo quyền lợi của người lao động theo đúng với pháp luật lao động.

Trong môi trường làm việc giữa người lao động và người sử dụng lao động không thể không tránh khỏi những tranh chấp phát sinh, tuy nhiên cả người sử dụng lao động và người lao động đều không muốn đưa tranh chấp này ra Tòa án vì điều này có thể làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của người sử dụng lao động và công việc,thu nhập của người lao động. Chính vì thế, Văn phòng luật sự Mai Hiệp luôn có cách thức để giải quyết tranh chấp với mục tiêu giảm thiểu tối đa thiệt hai của cả hai bên và tránh sứt mẻ tình cảm giữa mọi người trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, văn phòng luật sư Mai Hiệp cũng sẽ cử luật sư bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trước Tòa án trong những tranh chấp về lao động nếu thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *