Tranh chấp đất đai và nhà ở là một trong những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Mai Hiệp có rất nhiều kinh nghiệm bỏi vì đây là tranh chấp mà Văn phòng thường xuyên gặp tại tỉnh Đắk Lắk trong suốt 10 năm kể từ ngày thành lập, một phần vì đặc thù của địa bàn Đắk Lắk, một phần vì pháp luật về đất đai và nhà ở còn khó hiểu đối với mọi người nên thường xuyên xảy ra tranh chấp.

Ngoài giải quyết các tranh chấp đất đai và nhà ở, Văn phòng luật sư Mai Hiệp có thể tư vấn và thực hiện cho khách 犀利士
hàng trong việc đăng ký các giấy tờ nhà đất, đóng thuế và các thủ tục pháp l威而鋼
ý khác mà Nhà nước yêu cầu đối với người sở hữu đất đai và nhà ở.

Những loại vụ việc mà Văn phòng luật sư Mai Hiệp thường đối mặt trong lĩnh vực nhà ở và đất đai bao gồm :